500 meter udløbsledning i blød mosejord

Løsningen blev fundet i forskningsprojekt med BAYO.S Skruefundamenter

Rebild Forsyning udlægger udløbsledning fra bassiner, hvor moseterræn uden bæreevne umuliggør konventionel rørlægning. Løsningen blev fundet i forskningsprojekt med skruefundamenter.

I forbindelse med udlægningen af en udløbsledning fra to regnvandsbassiner ved et nyt boligområde i Støvring, skulle Rebild Forsyning trække ledningen igennem blødt moseområde. Desværre afslørede en geoteknisk undersøgelse fra samarbejdspartneren, Andreasen & Hvidberg bløde lag ned til 10 meters dybde, hvor der først kunne konstateres bæreevne. Derfor skulle der tænkes ud af boksen.

– Normalvis graver man den gamle jord op og udskifter det med sand, men det ville være umuligt at gøre med de dybdeforhold. Oveni har vi oplevet, at jernplader er sunket ned i området over en weekend, så vi var bekymret for om mosejorden kunne bære vægten fra en rambuk for pilotering af betonpæle, selvom vi først havde det i tankerne. Derfor var der usikkerhed omkring brugen af betonpæle, fortæller Michael G. Jørgensen, der er civilingeniør hos Rebild Forsyning.

Skruepæle blev løsningen

For at imødekomme ønsket om pælefundering fra Rebild Forsyning, foreslog Jens J. Porsmose, der er direktør hos Andreasen & Hvidberg A/S, at anvende erfaring fra et forskningsprojekt med skruepæle. Et projekt som den geotekniske ekspert og skruefundamentproducenten BAYO.S er fælles om sammen med Aalborg Universitet og Innovationsfonden.

– Vi vendte først geonet, som bruges til at skabe stabiliseret lag, der forøger bæreevnen i undergrunden, men Rebild Forsyning efterspurgte pælefundering som løsning, da den er sætningsfri. Derfor præsenterede jeg skruefundamenterne, da de stemte godt overens med kriterierne, hvor vi kan sikre udløbsledningen – både mod fremtidig opdrift og sætninger. Vi udførte en geoteknisk vurdering og lavede dimensioneringer af pælene med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet til projekteringen, fortæller Jens J. Porsmose.

Fordelene ved skruefundamenter i forhold til betonpæle eller geonettet skyldes, at der intet gravearbejde er, ingen bortkørsel af jord, ingen vibrationer og hurtig installation. Oveni er materialerne og grej til etablering lette og synker ikke ned i det bløde moseterræn.

Marts 2023