Sponsorstøtte

Sponsorstøtte fra BAYO.S Skruefundamenter

BAYO.S støtter gerne en god sag. Men da vi får mange henvendelser vedrørende sponsorater, vil vi også gerne sikre en ensartet behandling af henvendelserne. 

Vi modtager derfor løbende løbende ansøgninger. To gange årligt gennemgås ansøgningerne, og der tages stilling til, hvilke ansøgere vi har mulighed for at støtte. Ansøgningsfristen for puljerne er hhv. d. 30/6 og 31/12. Der uddeles sponsorater i januar og august måned.

Modtagere af sponsorstøtte skal skilte med BAYO.S Skruefundamenter i forbindelse med sponsoratet. Det kan være i form af tryk på tøj, logo på hjemmeside, logo i klubblad eller lignende.

Herunder kan du downloade ansøgningsskemaet som PDF-fil. Det udfyldte skema sendes til:  mail@bayosystem.com

sponsorst?tte bayos

BAYO.S støtter HTS Fodbolddrenge.

BAYO.S støtter værestedet perronen

BAYO.S støtter værestedet Perronen

I Nykøbing Falster er der et sted, der hjælper socialt udsatte borgere. Det besøges af omkring 150 mennesker fra lokalområdet og drives med formålet om at give støtte og omsorg med fokus på udvikling. Foreningen samarbejder også med andre tilbud for socialt udsatte, både offentlige og private.

Perronen tilbyder morgenmad, frokost, tøjudlevering, værksted, praktiske opgaver, salg af pandekager og tøj, sommerfester og meget mere. Alt dette er muligt takket være de omkring 30 frivillige, der er tilknyttet foreningen.

 

Vi hos BAYO.S er kendt for at bygge fundamentet, men der er mere end én måde at gøre det på. Vi støtter gerne lokale initiativer, projekter og foreninger. Vi ser Værestedet Perronens arbejde som væsentligt og betydningsfuldt for samfundets mest udsatte, og vi håber, at det vil fortsætte og udvikle sig. For at bidrage til driften har BAYO.S for nylig doneret 2.000 kr.