Fundamentet for et godt venskab mellem byggeri og natur

Skruefundamenter

DIY

Skruefundamenter til alle dine projekter omkring huset.

Skruefundamenter

PROFESSIONELLE

Skruefundamenter til større byggeprojekter.

Skruefundamenter

SOLCELLEMODULER

Skruefundamenter og racks til en grøn energikilde.

OM BAYO.S

Når du vælger skruefundamenter fra BAYO.S sikrer du dig ikke kun et hurtigt, effektivt og miljøvenligt alternativ til beton i byggeriet men også et veldokumenteret produkt.

Står dit byggeri på BAYO.S skruefundamenter, har du valgt et produkt som:

 • understøtter BR18
 • kan dokumentere bæreevnen i henhold til Eurocode 7
 • kan dokumentere levetid
 • er ISO-certificeret og CE-mærket
 • er produceret og godkendt til byggeri i EU
 • overholder EN-normen for stål, svejsning og galvanisering
 • udfærdigelse af SBi 271 og DS1140
 • kan dokumentere i konstruktionsklasse 1, 2, 3 og 4
 • giver mulighed for at tegne en lovpligtig byggeskadesforsikring

 

Med interne ingeniører, egen produktion og mange års installationserfaring er BAYO.S en stærk partner for dine projekter. BAYO.S er et danskejet selskab, men vi opererer globalt.

Vi er banebrydende inden for udvikling og fremstilling af såvel faste som forlængbare skruefundamenter gennem et tæt samarbejde med geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg A/S og Aalborg Universitet.

Vores sortiment dækker tre produktgrupper:

 • en grøn del som er til hobbyfolket
 • en blå del som er særligt egnet til den professionelle håndværker
 • en sort del sort del som installeres af BAYO.S egne montører på større byggeprojekter, hvor der er krav til dokumentation.

 

PROJEKTER

Monteringår: 2022
Monteringår: 2022
Monteringår: 2020

SPAR NATUR, PENGE OG TID

Ingen beton

Du behøver ikke lave udgravninger, fjerne jord, eller arbejde med beton og ikke vente til på at det hærder.

Spar penge

Installationen af en BAYO.S skrue tager få minutter. Du kan begynde at bygge med det samme.

Stabil men også flytbar

Stenet jord, fast klippe, beton, asfalt, mudder eller sand er ingen hindring for montering af et skruefundament.

Forlængbare
løsninger

Montering af skruefundamenter kan udføres uanset vejret. Du er ikke begrænset af høje temperaturer, frost, sne eller regn.

Reduceret
CO2-udledning

Skruefundamenter er flytbare og kan genbruges op til 10 gange. Man kan efterlade naturen, som da man kom og startede byggeriet.

Nem
håndtering

Du indstiller positionen, borer skruen i og er klar til at bygge. Hurtigt og nemt.

Med BAYO.S Skruefundamenter

Fjernes behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle. Stålskruerne skrues i det bærende jordlag og overfører dermed de statiske kræfter til elementet. Denne metode er enkel, hurtig og vibrationsfri.

BAYO.S skruefundamenter kan bruges til et bredt udvalg af byggeprojekter og forankrer effektivt enhver form for bygning og opfylder alle krav til dokumentation.

Sommerhuse

Haller

Moduler

Carporte

Hegn

Byrumsinventar

Annekser

Pergolaer

Skure

Broer og hegn

Billboards

Trafik skilte

Vælg mellem fast og forlængbare skruefundamenter

Faste skruefundamenter installeres hurtigt og nemt, og er den ideelle løsning som punktfundament til ekspempelvis moduler, carporte, bænke o.l.

Da de har fast længde, er det altid nødvendigt at evaluere de statiske forhold og jordens bæreevne for at vælge den korrekte jordskrue.

Skruerne fås med forskellige toppe, i forskellige godstykkelser og forskellige diametre og længder, så det altid er muligt at finde en skrue, som passer til netop dit projekt.

Forlængbare skruefundamenter er fleksible og særlig velegnede ved jordbundsforhold, hvor større dybde er nødvendig for at opnå bæreevne samt ved skrånende terræn.

Forlængbare skruefundamenter er også velegnede på steder, hvor længden af standard skruefundamenter ikke er tilstrækkelig. Skruerne kan forlænges til fast grund opnås.

Skruerne er nemme at håndtere, da de kan forlænges til én meget lang skrue.

PROCES VED BRUG AF BAYO.S SKRUEFUNDAMENTER

01

Du står med en grund og et ønsket byggeprojekt, der kræver fundering.

03

Ingeniør laver statisk beregning for endeligt behov for punkter med belastning til fundering.

05A

Løsningsforslag og beregning holder: Du kan nu som kunde beslutte at starte fundering med skruefundamenter.

06

BAYO.S udfører fundering med skruefundamenter. Der laves løbende målinger og registrering for senere dokumentation.

02

Ud fra jordbundsundersøgelsen og krav til bæreevne for byggeriet kan BAYO.S give overslag på en løsning ved brug af skruefundamenter.

04

Ønsker du at gå videre med skruefundamenter, bestilles en geoteknisk beregning. Denne rapport sikrer, at den valgte løsning overholder Eurocode 7 og dermed er forsikringsgodkendt.

05B

Løsningsforslag kræver ændringer: BAYO.S kan ud fra geoteknisk rapport ændre på løsning/tilbud.

07

Du modtager rapport, der dokumeterer dit skruefundament, og sikrer dig, at Eurocode 7 er overholdt og normale forsikringer hermed er gældende.

01

Du står med en grund og et ønsket byggeprojekt, der kræver fundering.

02

Ud fra jordbundsundersøgelsen og krav til bæreevne for byggeriet kan BAYO.S give overslag på en løsning ved brug af skruefundamenter.

03

Ingeniør laver statisk beregning for endeligt behov for punkter med belastning til fundering.

04

Ønsker du at gå videre med skruefundamenter, bestilles en geoteknisk beregning. Denne rapport sikrer, at den valgte løsning overholder Eurocode 7 og dermed er forsikringsgodkendt.

05A

Løsningsforslag og beregning holder: Du kan nu som kunde beslutte at starte fundering med skruefundamenter.

05B

Løsningsforslag kræver ændringer: BAYO.S kan ud fra geoteknisk rapport ændre på løsning/tilbud.

06

BAYO.S udfører fundering med skruefundamenter. Der laves løbende målinger og registrering for senere dokumentation.

07

Du modtager rapport, der dokumeterer dit skruefundament, og sikrer dig, at Eurocode 7 er overholdt og normale forsikringer hermed er gældende.

Skal dit næste projekt også stå på BAYO.S skruefundamenter?
Ring på tlf.: 70 275 275