Bæredygtigt byggeri med BAYO.S

INDHOLD

EPD - Environmental Product Declaration

Stor CO2-besparelse med
BAYO.S Skruefundament

Vi har fået verificeret vores EPD-dokumentation, og vi kan nu fortælle dig, hvor meget CO2 du sparer med et BAYO.S skruefundament.

Her sammenligner vi et randfundament med et skruefundament til et hus på 135 m2 (9 x 15m)

  • Randfundamentet udleder  8.144 kg CO2
  • BAYO.S skruefundament udleder 1.190 kg CO2

Du sparer derfor 85,4% CO2, svarende til 6.954 kg CO2, med et BAYO.S skruefundament.

Bredde og dybde af randfundament: 0,3×0,9m + 15cm terrændæk.

Antal BAYO.S skruefundament: 24 stk.

Med BAYO.S spare du ikke kun CO2, men også penge på de mange arbejdstimer og bortkørsel af jorden.

Alt data er indhentet via tilgængelige EPD’er på www.edpdanmark.dk og www.dst.dk 2022-2024. Grundlaget for fundamentet er beregnet af vores ingeniør og betonfundamentet er justeret til laveste standard, ved brug af C20/25 SCC til terrændæk og C35/45 SCC til randfundament. Jordbundsforholdet er i dette eksempel sat til optimale forhold for begge metoder. Tallene er af ren beton og ikke med armeringsstål og andre materialer. Udledning er en ækvivalent, dvs. alle drivhusgasser er inkluderet og ikke kun kuldioxid. 

CO2-udledning af benzin

svarer til 52.700 km
i benzindrevet personbil

eller CO2 -udledningen for en dansk indbygger over et år

Hvad er en EPD?

En miljøvaredeklaration (EPD) beskriver byggematerialers miljøeffekter fra start til slut, baseret på standardiserede metoder. Den dækker over materialernes energiforbrug, affald og miljøpåvirkning, baseret på en livscyklusvurdering (LCA).

Der findes to slags EPD’er: en for specifikke produkter og en for hele brancher, som viser gennemsnitsdata. EPD’er kan fokusere på forskellige stadier, fra produktion til bortskaffelse.

 

EPD’erne, skabt ud fra LCA-data indsamlet af producenterne, detaljerer miljøpåvirkninger som global opvarmning og ressourceforbrug. De udarbejdes og verificeres af specialister, ofte eksterne konsulenter eller firmaets egne eksperter.

Hvad kan jeg bruge den til?

En EPD hjælper dig med at vælge det bedste fundament ved at vise, hvilke materialer der er mest miljøvenlige. Dette kan du se, ved at kigge i vores EPD dokument, hvor der under LCA-resultat står A1-A3, som kommer ind på, hvor meget CO2 der bliver udledt under produktionen af vores skruer.

Til DIY-projekter fortæller den dig, hvor meget CO2 du udleder, når du bruger et vis antal kg skruer, til f.eks. din terrasse eller pavillion projekt. Det gør du meget simpelt ved at gange CO2 -udledningen med totalvægten af de skruer du skal bruge. 

I vores eksempel har vi skrevet CO2, men i virkeligheden er det en betegnelse der hedder CO2-eq. Denne betegnelse beskriver ikke bare forholdet med CO2, men også forholdet med alle drivhusgasser. Derfor er selve CO2-udslippet i virkeligheden lavere, men da CO2 er ikke den eneste skadelig gas, bruger man CO2-eq. som en betegnelse for CO2 udslippet + alle drivhusgasser.

BAYO.S skruefundamenter - Livscyklus

Skruen uden ende - Livscyklus

Næsten da.

Et skruefundament fra BAYO.S har en meget lang levetid. Det er faktisk sådan, at du kan skrue skruerne op igen, og er de ikke beskadiget, kan de genbruges op til 10 gange. Med illustrationen under her ser du skruens livscyklus; hvordan udvikles og produceres den, hvordan udregnes der anvendelse af den, og hvordan kan den anvendes igen og igen.

Udvikling

Hos BAYO.S laver vi konstant produktudvikling gennem forskningssamarbejder og erfaringer fra tidligere projekter for at afprøve nye tekniske løsninger og indføre bæredygtige tiltag.

Produktion

Skruerne produceres på vores fabrik i Tjekkiet, hvor skruen støbes fra genanvendt stål og hvor skruer der ikke lever op til vores kvalitetssikring anvendes til andre produkter eller omstøbes, således spild minimeres.

Planlægning

Ud fra byggeprojektets formål, laster og jordforhold beregnes det optimale antal og type skruer for at sikre den rette bæreevne og levetid.

Brugsfase/udførelse

Skruen monteres nemt, hurtigt og vibrationsfrit. Uanset om det er til permanente eller midlertidige byggeprojekter.

Genbrug

Når skruerne ikke længere skal anvendes til projektet, skrues de op af jorden og genanvendes.

Udvidelse

Afhængig af deres stand, kan skruerne enten benyttes til andre projekter, eller sendes til omsmeltning i vores produktion, og derved få nyt liv.

BAYO.S Arbejde Med FN-Verdensmål

Skruefundamenter og verdensmål

Hos BAYO.S Skruefundamenter arbejder vi dagligt med 4 af de 17 verdensmål;

  • Mål 3 (Trivsel & Sundhed)
  • Mål 12 (Ansvarligt forbrug og produktion)
  • Mål 13 (Klimaindsats)
  • Mål 15 (Livet på land)

Vi sætter os mål i forskellige dele af virksomheden, og vi arbejder mod at nå dem. Men nogle mål er længere væk og sværere at nå end andre. I 2022 havde vi et særligt projekt i Rødbyhavn som kunne dokumentere og bevise hvordan vores produkt gør en forskel i byggebranchen når mennesket gerne vil bygge og passe på naturen på samme tid. Her blev der nemlig monteret 2.546 skruefundamenter i en sump hvor frøer, fugle og meget andet vildt liv holde til. Men fordi der netop blev valgt et skruefundament kunne det vilde liv beholde sit habitat, og alle dem som besøger Hages Badehotel i dag kan nyde det med god samvittighed.

Naturen trives under og rundt om Hages Badehotel i R?dbyhavn, 2023.
Naturen trives under og rundt om Hages Badehotel i Rødbyhavn, 2023.

I 2023 blev en personaleforening grundlagt. En grundsten at bygge på for en vækstende virksomhed hvor der ikke kun skal være fokus på profit men også mennesker. Vi arbejder hele tiden med at udvikle på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, og vi har fokus på at socialisere og engagere vores medarbejdere. 

Det er blot nogle af de mål som vi for nyligt har taget større skridt mod.