Forskning i skruefundamenter

BAYO.S har et tæt samarbejde med geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg A/S, Aalborg Universitet, Innovationsfonden og Vækstfonden omkring skruefundamenter til fremtidens byggerier.

Forskningsprojekt​​

BAYO.S har i samarbejde med geoteknikere fra Andreasen & Hvidberg og med støtte fra Innovationsfonden rejst 21 mio. kr. til et stort forskningsprojekt (Day to Day), som gennemføres i samarbejde med BUILD – Aalborg Universitet.

“Projektets mål er at udvikle nye beregningsmodeller, så mere miljø- og klimavenlige fundamentløsninger fremover kan benyttes i store byggerier. Det er en vigtig del af BUILDs strategi for at kunne bidrage til regeringens klimamål” udtaler Professor Lars Bo Ibsen.

Forskningsprojektet Day to Day vil bringe teknologien fra mindre til stor skala, så den i fremtiden også kan udbredes til større byggerier. Det åbner et helt nyt marked for skruefundamenter, som vil revolutionere og være et bæredygtigt alternativ til de nuværende fundamentmetoder i alle typer bygningskonstruktioner.

Så står dit byggeri på BAYO.S skruefundamenter, har du valgt et produkt som:

  • understøtter BR18
  • kan dokumentere bæreevnen i henhold til Eurocode 7
  • kan dokumentere levetid
  • er ISO-certificeret og CE-mærket
  • er produceret og godkendt til byggeri i EU
  • overholder EN-normen for stål, svejsning og galvanisering
  • udfærdigelse af SBi 271 og DS1140
  • kan dokumentere i konstruktionsklasse 1, 2, 3 og 4
  • giver mulighed for at tegne en lovpligtig byggeskadesforsikring
 
Læs mere her.

Dokumentation

BAYO.S Skruefundamenter og Andreasen & Hvidberg har i samarbeje med Aalborg Universitet og med støtte fra Innovationsfonden gennemført et mindre forskningsprojekt. Med dette innovationsprojekt sikres det, at bygningsreglementets Eurocode 7 normer overholdes.

Ud fra en jordbundsundersøgelse, der viser jordens styrke, beregner vi, hvordan opgaven skal løses og slutteligt modtager du som kunde en rapport, der dokumenterer alle de installerede skruefundamenter enkeltvis.

Ny teknologi

BAYO.S og Danfoss har i samarbejde udviklet helt nye fjernstyrede enheder til vores M2 borerigge. Disse gør det nemmere og mere sikkert for montøren at udføre det korrekte arbejde. Det nye software og logsystem sikrer også samtidigt dokumentation af skruefundamenternes bærevne i henhold til  jordbundsundersøgelser.

BAYO.S M2-borerig

En BAYO.S M2-borerig er præcis i sit arbejde. Den kan i løbet af 1-2 dage klare installationen af fundamentet til et helårshus eller sommerhus. Det sker med meget høj præcision hvor 50-100m skruefundamenter kan monteres om dagen. Nu har BAYO.S fået hele tre nye af disse maskiner til Danmark.