Rebild vandv?rk bayos skruefundamenter

500 meter udløbsledning

Rebild
2023
Fundering: 80 stk. BAYO.S skruefundamenter
Dybde: 10 meter
Rebild Forsyning udlægger udløbsledning fra bassiner, hvor moseterræn uden bæreevne umuliggør konventionel rørlægning. Løsningen blev fundet i forskningsprojekt med skruefundamenter.


I forbindelse med udlægningen af en udløbsledning fra to regnvandsbassiner ved et nyt boligområde i Støvring, skulle Rebild Forsyning trække ledningen igennem blødt moseområde. Desværre afslørede en geoteknisk undersøgelse fra samarbejdspartneren, Andreasen & Hvidberg bløde lag ned til 10 meters dybde, hvor der først kunne konstateres bæreevne. Derfor skulle der tænkes ud af boksen.


– Normalvis graver man den gamle jord op og udskifter det med sand, men det ville være umuligt at gøre med de dybdeforhold. Oveni har vi oplevet, at jernplader er sunket ned i området over en weekend, så vi var bekymret for om mosejorden kunne bære vægten fra en rambuk for pilotering af betonpæle, selvom vi først havde det i tankerne. Derfor var der usikkerhed omkring brugen af betonpæle, fortæller Michael G. Jørgensen, der er civilingeniør hos Rebild Forsyning.

Skruefundamenter blev løsningen

For at imødekomme ønsket om pælefundering fra Rebild Forsyning, foreslog Jens J. Porsmose, der er direktør hos Andreasen & Hvidberg A/S, at anvende erfaring fra et forskningsprojekt med skruepæle. Et projekt som den geotekniske ekspert og BAYO.S Skruefundamenter er fælles om sammen med Aalborg Universitet og Innovationsfonden.

– Vi vendte først geonet, som bruges til at skabe stabiliseret lag, der forøger bæreevnen i undergrunden, men Rebild Forsyning efterspurgte pælefundering som løsning, da den er sætningsfri. Derfor præsenterede jeg skruefundamenterne, da de stemte godt overens med kriterierne, hvor vi kan sikre udløbsledningen – både mod fremtidig opdrift og sætninger. Vi udførte en geoteknisk vurdering og lavede dimensioneringer af pælene med baggrund i erfaringerne fra forskningsprojektet til projekteringen, fortæller Jens J. Porsmose.
Fordelene ved skruefundamenter i forhold til betonpæle eller geonettet skyldes, at der intet gravearbejde er, ingen bortkørsel af jord, ingen vibrationer og hurtig installation. Oveni er materialerne og grej til etablering lette og synker ikke ned i det bløde moseterræn.

Løste flere problemer
Takket være den nye mulighed bliver udløbsledningen udlagt gennem moseområdet uden for Støvring ud til Lindenborg Å. Dermed sikres en effektiv afledning af vand fra de to regnvandsbassiner i boligområdet i Støvring. Det kunne dog være endt anderledes med et nyt, kæmpe regnvandsbassin, der ikke ville hjælpe udledningen af vand fra magasineringen og ville kræve flere ressourcer på etableringen.

– Vi kan trække otte gange så mange liter vand ud af de to regnvandsbassiner nu, end hvis vi havde endt med den anden løsning. Oveni har monteringen været relativ enkelt. Det sparer tid og ressourcer at kunne tilpasse skruefundamenterne med det samme og montere vores egne materialer direkte på uden at vente på hærdning eller yderligere montering som ved eksempelvis betonpæle, forklarer Michael G. Jørgensen.

Som den udførende entreprenør fastslår HMC A/S, at undergrunden er af de sværere af slagsen at arbejde med. Entreprenørfirmaet, der har stået for koordinering af udlægningen af røret og skruefundamenternes placering, ser også de nye skruefundamenter som en smart løsning for fremtiden.

Geotekniske undersøgelser fra Andreasen & Hvidberg A/S viste, at bæreevne først indtraf ved 10 meters dybde. – Fra en bygherre- og byggerådgiver-vinkel så virker skruefundamenterne som en miljørigtig løsning i fremtidens byggerier. Det er let grej i forhold til betonpæle og forholdsvis hurtig montering i lavland, fortæller Nicolai Føhns Pedersen, der er afdelingsleder for Anlæg hos HMC A/S.