Hages Badehotel

Rødby, Danmark
2022
Fundering: 2.546 stk. BAYO.S skruefundamenter
Dybde: 8 meter
Konstruktionsklasse: kk3
Hages Badehotel i Rødby Havn bygges på 2.546 stk. skruefundamenter fra BAYO.S.

Området, hvor hotellet bygges, er en del af et større englandskab, der løber bag det høje kystdige ved Femern bælt og strækker sig flere kilometer fra havnen i øst til en fredskov i vest. Vild, uplejet natur, frøer og fugle definerer landskabet og er nogle af de kvaliteter og naturoplevelser, som projektet ønsker at bevare.

2.546 STK. SKRUEFUNDAMENTER
Hotellet kommer til at består af 72 lave bygninger forbundet af trædæk. Alle bygninger og dæk bygges på skruefundamenter fra BAYO.S, så de svæver over jorden. På den måde bevares den eksisterende beplantning og sikrer mindst mulig påvirkning af naturen.

Med skruefundamenter er det ikke nødvendigt at dræne og afvande det store vådområde ved hotellet. Ved at bygge på skruefundamenter undgår man desuden, at byggeriet bliver funderet i terrænet med beton, hvilket sikrer en minimal påvirkning af den omkringliggende natur. Hele byggeriet vil komme til at stå på 2.546 stk. skruefundamenter fra BAYO.S. Hvis man ønsker det, kan skruefundamenterne om mange år skrues op og vil derfor efterlade minimale spor i naturen.